• Sợ chiếu trúc lắm, mẹ ơi!
    6 năm trước

    Sợ chiếu trúc lắm, mẹ ơi!

    Gần tháng nay người cu Tít bị nổi những vết mẩn đỏ như kiến đốt, gãi sứt hết da. Lúc đầu mẹ Tít tưởng con bị muỗi đốt, nhưng sau mới phát hiện ra thủ phạm chính là… chiếu trúc.